POH GGZ

POH GGZ is een beroep die in het leven is geroepen voor de huisarts. De praktijkondersteuner GGZ diagnosticeert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in pact met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische delen van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg en casemanagement en opsporing. De POH GGZ heeft een aanvullende opleiding gevolgd. Deze duurt tussen de vijf en twintig dagen verspreid over een periode variërend van drie maanden tot een jaar in combinatie met een leerwerkplek. De opleiding staat open voor onder andere sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen met GGZ-ervaring, sociaal werkers en praktijkondersteuners somatiek. Nederlandse huisartsen gaan massaal aan de POH GGZ.

This entry was posted on Wednesday, July 20th, 2011 at 10:16 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.